Content1 | col3

Telefoni

28.10.2011 tilbys alle aktører på Avinor lufthavner. Tjenesten leveres som en bedriftsintern tjeneste – både som fast og trådløs telefoni. Trådløs telefoni leveres på utvalgte lufthavner. Den nye teknologien som er tatt i bruk gir kundene lavere kostnader, enklere samhandling og sikrere kommunikasjon.

Tjenesten innebærer at kunden blir tildelt egen nummerserie, og kan kostnadsfritt ringe alle andre abonnenter på tjenesten med et 5 siffret telefonnummer. Det gis også muligheten for å kjøre telefoni og data på samme nettverkspunkt.

Avinor ITovervåker og drifter løsningen for kunden.

Standardtjenester
  • Abonnement IP-telefoni
  • Abonnement analog linje
  • Abonnement digital linje
  • Abonnement trådløs IP-telefoni
  • Telefonnummer i egen nummerserie

Tilleggstjenester
  • Apparater og tilbehør
  • Ringegruppe
  • Overta samtale
  • Voicemail
  • CCD - Call Center

La oss kontakte deg!

Navn: E-post: Telefon: Din forespørsel: