Content1 | col3

Avinor IT Kundesenter
(648) 12900 eller (670) 30003


Reisende med behov for trådløst nett på Avinor lufthavner?

Gå til Avinor.no for info om pålogging »

Personvernerklæring for Oslo Lufthavn Tele & Data

08.05.2017

 

Oslo Lufthavn Tele og Data AS (OLTD) er din leverandør av tele- og kommunikasjonstjenester på Avinors lufthavner. Vi ønsker at du som kunde hos oss skal føle deg trygg når du bruker våre tjenester og produkter.

 

Vi behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet. I denne erklæringen forklarer vi deg hvordan OLTD sikrer kundenes personvern, og hvordan vi i samsvar med norsk lov samler inn og bruker dine opplysninger.

Vår personvernerklæring gjelder for innsamling og bruk av personopplysninger tilknyttet alle våre produkter og tjenester, herunder:

 • Telefoni
 • Radio
 • Datanett
 • Internettaksesser
 • Trådløst datanett
 • Kabel-TV
 • ITV
 • WAN aksesser
 • Tilgang til E-opplæring

 

Du kan lese mer om våre tjenester og hvordan de fungerer her »

 

Med grunnlag i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 §8 har vi i OLTD adgang til å behandle personopplysninger. Dette er for oss nødvendig for a kunne levere de avtalte tjenester og produkter, se personopplysningsloven §8a. Vi behandler også personopplysninger basert på Avinors konsesjon for teletjenester dersom brukere samtykker uttrykkelig.

OLTD vil i utgangspunktet kunne behandle følgende typer personopplysninger når vi leverer våre tele- og kommunikasjonstjenester:

 • Kontakt- og administrative opplysninger (eksempelvis navn, e-postadresse, mobilnummer på kundens kontaktperson)
 • Trafikkdata (eks. statisk eller dynamiske IP-adresse og Call Detail Records)
 • Signaleringsdata
 • Loggdata og annen informasjon knyttet til sikkerhet i nett

 

Formålet med behandlingen er a administrere avtaleforholdet, levere de avtalte tjenestene, samt formidle informasjon om våre varer, tjenester og andre ytelser. Videre inngår informasjonen som et viktig ledd i statistikk og annen administrering av våre tjenester og produkter. De innsamlede data gir oss også innsikt i kundenes generelle bruksmønster slik at vi kan overvåke kvaliteten på tjenestene samt forbedre våre ytelser.

 

For å oppnå de ovenfor nevnte formål, vil vår behandling og lagring av opplysninger ikke strekke seg lengre enn nødvendig. Vi har godt etablerte rutiner og regler for beskyttelse av personvern, og påser at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter opptrer i samsvar med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Dette innebærer at vi behandler mottatte data på en ansvarlig måte, og vil ikke akseptere behandling i strid med våre kunders ønsker.

OLTD forplikter seg også til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak, som fastsatt i personopplysningsloven §13.

Det er viktig for oss å opplyse om dine rettigheter. Du har til enhver tid rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom opplysningene skulle være uriktige, ufullstendige, eller du mener vi av annen grunn ikke har adgang til a behandle dem, kan du be oss om a korrigere eller slette opplysningene.

Oslo Lufthavn Tele & Data AS (org. nr. 978 642 292), Henrik lbsens vei, 2060 Gardermoen, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Ved spørsmål og henvendelser angående var behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på telefon 64 82 15 00 eller per e-post til firmapost.oltd@avinor.no