Content1 | col3

E-opplæring

26.10.2011 Avinor leverer interaktive kurs innenfor sikkerhet og HMS på lufthavner. Dette er obligatorisk opplæring for alle som skal ha adgang/ID-kort til AVINOR Lufthavner. Tjenesten er web-basert og kan gjennomføres på bedriftens PC.

Alle kurs avsluttes med eksamen, som må være bestått for å få adgang/ID-kort.

Standardtjenester

  • Flyplass-sikkerhet
  • HMS kurs (gjelder bare OSL)